Suggeriments


En aquest apartat enviarem els nostres suggeriments per a millorar aquesta pàgina web, com també recomanacions de textos o d’eines (pàgines web, llibres…) que ens puguin ajudar a aprendre català. Hi podrem proposar també nous temes per al fòrum. Excepcionalment, s’atendran esmenes puntuals dels nostres textos publicats.

25 pensaments sobre “Suggeriments

 1. CORRECTORS INFORMÀTICS (online i aplicacions):

  Per començar caldria dir què són els correctors informàtics. Són uns petits programes o aplicacions online que ens ajuden a saber si allò que hem escrit està bé o malament. Remarco la paraula ajuden ja que, tal com veurem a continuació, no són 100% efectius ni fiables.

  Com a aplicació pròpia de l’ordinador, trobem el corrector del Word. D’aquest corrector, en podem destacar les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics i permet corregir les errades abans de veure les diferents opcions.

  Entre els correctors online trobem:
  http://www.elcorrector.cat, amb les següents característiques: detecta els errors ortogràfics i els gramaticals, permet escollir entre diferents dialectes (català central, nord-occidental, balear i valencià) i possibilita corregir abans de veure les diferents opcions.

  http://www.softcatala.cat/corrector, amb les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics, permet escollir entre el català general i el valencià i no et dóna la possibilitat de corregir abans de veure les opcions.

  Per tant, un cop revisades les diferents característiques, us aconsellem utilitzar el corrector del Word, alhora que aneu escrivint i repassant allò escrit mitjançant http://www.elcorrector.cat. D’aquesta manera tindreu els vostres textos corregits gramaticalment i ortogràficament, podreu escollir varietat dialectal i, a més, podreu provar de corregir els vostres errors sense mirar el mot correcte directament.

 2. Correctors informàtics (online i aplicacions):

  Per començar caldria dir què són els correctors informàtics. Són uns petits programes o aplicacions online que ens ajuden a saber si allò que hem escrit està bé o malament. Remarco la paraula ajuden ja que, tal com veurem a continuació, no són 100% efectius ni fiables.

  Com a aplicació pròpia de l’ordinador, trobem el corrector del Word. D’aquest corrector, en podem destacar les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics i permet corregir les errades abans de veure les diferents opcions.

  Entre els correctors online trobem:
  http://www.elcorrector.cat, amb les següents característiques: detecta els errors ortogràfics i els gramaticals, permet escollir entre diferents dialectes (català central, nord-occidental, balear i valencià) i possibilita corregir abans de veure les diferents opcions.

  http://www.softcatala.cat/corrector, amb les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics, permet escollir entre el català general i el valencià i no et dóna la possibilitat de corregir abans de veure les opcions.

  Per tant, un cop revisades les diferents característiques, us aconsellem utilitzar el corrector del Word alhora que aneu escrivint, i repassar allò escrit mitjançant http://www.elcorrector.cat. D’aquesta manera tindreu els vostres textos corregits gramaticalment i ortogràficament, podreu escollir varietat dialectal i, a més, podreu provar de corregir els vostres errors sense mirar el mot correcte directament.

 3. Correctors informàtics (online i aplicacions):

  Per començar caldria dir què són els correctors informàtics, són uns petits programes o aplicacions online que ens ajuden a saber si allò que hem escrit està bé o malament. Remarco la paraula ajuden ja que, tal com veurem a continuació, no són 100% efectius ni fiables.

  Com a aplicació pròpia de l’ordinador, trobem el corrector del Word. D’aquest corrector podem destacar-ne les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics i pots corregir les errades abans de veure les diferents opcions.

  Com a correctors online trobem:
  http://www.elcorrector.cat, amb les següents característiques: detecta els errors ortogràfics i els gramaticals, pots escollir entre diferents dialectes (català central, nord-occidental, balear i valencià) i pots corregir abans de veure les diferents opcions.

  http://www.softcatala.cat/corrector, amb les següents característiques: només detecta els errors ortogràfics, pots escollir entre el català general i el valencià i no pots corregir abans de veure les opcions.

  Per tant, un cop revisades les diferents característiques, us aconsellem utilitzar el corrector del Word alhora que aneu escrivint i repassar allò escrit mitjançant http://www.elcorrector.cat. D’aquesta manera tindreu els vostres textos corregits gramaticalment i ortogràficament, podreu escollir dialecte i, a més, podreu provar de corregir els vostres errors sense mirar el mot correcte directament.

 4. DICCIONARIS I ALTRES
  http://www.avui.cat/serveis/diccionaris.html,
  Aquesta pàgina web del diari “AVUI” té diccionari de sinònims i de llengua catalana que van força bé. La pàgina, a més a més, té diferents serveis, enllaços d’interès, és una pàgina molt fàcil i àgil.
  Aquesta pàgina disposa de molts recursos. En la capçalera, hi ha una barra d’eines, on podeu trobar “Serveis” i ha sota trobareu “diccionaris” a la part dreta.
  Per saber si la biblioteca disposa d’un diccionari electrònic, feu una cerca al catàleg per títol.
  Per trobar sinònims, cliqueu en la part dreta on diu “tria un diccionari”, i s’obrirà mostrant les opcions que conté. Té molts diccionaris com per exemple: Tria un diccionari – Llengua catalana – Sinònims – Català-castellà – Castellà-català – Català-anglès – Anglès-català.
  Jo trio el diccionari de sinònims. Aquesta pàgina, a més a més, incorpora comentaris per facilitar l’elecció del sinònim més adient a cada context.
  A part de això, conté el lèxic de la vida quotidiana etc. Inclou degudament marcades les variants sinonímiques que envolten un fet i que són necessàries per poder entendre’l correctament.
  També fa la diferència del mot escollit amb vermell, i a sota surt lletres en verd, inicials, si és nom, verb, adj., adv. etc., i en blau les explicacions de la paraula escollida, i cadascuna de les paraules que hi apareixen també es poden cercar amb el ratolí.
  Trobo que és pràctic, i senzill. També ens ofereix altres coses: l’agenda, canals participació en els fòrums, blogs, presència, el temps, enquestes, televisió, joc, entreteniments etc.

  Rosario Chincha

 5. http://www.verbscatalans.com/

  Aquest és un web molt interessant i sobretot una eina molt eficaç per conèixer i usar
  correctament les conjugacions dels verbs en català.

  Tal com podeu veure és una pàgina molt fàcil de fer servir, ja que pots introduir el verb en qualsevol conjugació, i el programa te’l mostra tot, indicant de color vermell la forma amb què l’has introduït, i amb la particularitat que també te l’ensenya en català valencià. Igualment t´ofereix l’opció de cercar el significat en diversos diccionaris, i també dóna la possibilitat de conèixer els sinònims i antònims. Que us sigui útil!

 6. EL CATALA COM CAL. EL PARLEM BÉ?

  http://elcatalacomcal.blogspot.com/

  És una web on podem trobar infinitat de material didàctic: ortografia, lèxic, locucions, barbarismes, castellanisme, traduccions, frases fetes, etc.

  Està construïda d’una manera prou àgil per poder tenir una visió general dels continguts i triar el tema que ens interessa al moment, amb enllaç amb altres webs de consultes com són diccionaris, enciclopèdies, etc. i un petit fòrum en el qual els lectors col·laboren.

 7. Un Centre de Terminologia

  http://www.termcat.cat/

  El TERMCAT és un centre de terminologia, que potencia les actuacions de difusió i comunicació de l’activitat terminològica en llengua catalana. Serveis que ens ofereix:
  – Neoloteca: diccionari en línia de termes normalitzats. Neologismes tècnics i científics normalitzats amb la definició i equivalència en d´altres llengües.
  – Diccionaris en línia: recull de diccionaris terminològics elaborats pel Termcat.
  – Gesterm: recull lliure per a la creació i la gestió de diccionaris terminològics multilingües.
  – Talaia: Observatori de terminologia de la societat del coneixement, fruit d’un acord entre la UOC i Termcat.
  – Cercaterm: serveis de consultes en línia.
  – Biblioteca: totes les referències bibliogràfiques de les obres sobre terminologia tècnica i científica en català.

 8. Servei lingüístic de la UOC

  http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html .

  En la pàgina principal, en criteris destacats, hi trobem temes lèxics com els castellanismes més freqüents i els estrangerismes i en consulta ràpida diversos diccionaris.
  Si hi aprofundim una mica, hi localitzarem ortografia, gramàtica, lèxic, redacció de textos i convencions formals, tot dintre de criteris lingüístics. D’aquí en destaco el tractament de masculins i femenins, la construcció genuïna, mots correctes i adequats per anomenar-ne alguns.
  També localitzem en la mateixa pàgina com escriure des de cartes fins a correus electrònics amb les seves característiques principals.
  Fins i tot hi podem ensopegar amb diccionaris temàtics molt interessants de matèries tan diverses com: art i humanitats, ciències de la natura, construcció, dret, informàtica i altres.
  Com podreu comprovar, una pàgina web molt completa.

 9. SOFTCATALÀ

  http://www.softcatala.org/

  Softcatalà és un recurs que es troba a Internet i que, actualment, està treballant diverses àrees per fomentar i millorar l’ús del català.

  Bàsicament, permet la traducció, utilització i distribució de programari en la nostra llengua i ofereix les eines necessàries, tant informàtiques com lingüístiques, per tal que, d’una banda, qualsevol usuari pugui passar mots d’altres llengües al català i, de l’altra, els desenvolupadors de programes puguin adaptar els seus projectes informàtics al nostre idioma.

  Vol ser un punt de trobada per a tots els usuaris i usuàries que cerquen productes en català, necessiten ajuda tècnica, o, simplement, volen intercanviar experiències.

 10. Activitats per al cap de setmana

  http://www.tresc.cat/

  De recursos informàtics, n’hi ha molts, i molts que fem servir a diari, ja sigui com una eina a la feina o sigui per oci,durant els caps de setmana.
  La meva filla i jo entrem sovint a la pàgina web de TR3SC.
  La fem servir els caps de setmana i programem les activitats que podem fer juntes.
  Hi apareixen totes les novetats respecte al cinema, teatre, concerts, i nous llibres de lectura.
  Quan obres la pàgina principal surt En Toni, un personatge divertit, que t’ajuda en la recerca de qualsevol informació. Ell va preguntant què vols trobar, on vols anar, què t’agradaria fer i a on.
  També pots accedir a la teva zona d’usuari i consultar si has fet reserves, així com gaudir de grans descomptes i punts, que més tard pots fer servir a la llibreria Abacus.
  Amb freqüència, també l’hem fet servir com a buscador de rutes per als caps de setmana (interessant perquè ho especifica per comarques) i aprofitar els descomptes que també surten en aquest racó.
  També pots gaudir de descomptes en les activitats culturals, científiques,en la compra de música i dvd.
  Trobo que aquesta pàgina està força bé i el més important: que la fem servir totes dues, fa el seu servei, tant a grans com a petits.

 11. Per a triar i remenar
  http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/vincles.htm,

  En aquesta pàgina, proposada per la Universitat de Barcelona, hi podreu trobar tota mena de recursos i estratègies per fomentar l’aprenentatge del català per internet.
  Com podreu veure, la pàgina està estructura en diferents blocs. Si cliqueu a sobre d’algun bloc, per exemple, en el de diccionaris, podreu veure com de seguida s’obrirà una nova finestra on hi apareixeran tots els recursos que us dóna la Universitat de Barcelona per tal de facilitar-vos la feina. En aquest mateix bloc hi ha des de diccionaris de consulta per als nens més petits fins a diccionaris totalment especialitzats, com pot ser el de telecomunicacions.
  I així amb tots i cadascun dels blocs que integren aquesta pàgina. Espero que us serveixi una mica més d’ajuda i… a buscar i remenar que hi ha de tot i més per aprendre!!!!

 12. Quedem?

  http://quedem.omnium.cat/www/quedem/ca/

  El recurs Quedem? que he escollit és un programa organitzat per Òmnium Cultural. No és tan sols un recurs lingüístic, sinó que engloba un seguit d’activitats culturals i de lleure que, a partir d’uns itineraris, ens permetran descobrir diferents espais, tradicions i festes populars, per tal de poder veure amb uns altres ulls el lloc on vivim.
  Totes les activitats es desenvolupen en català, i l’objectiu és crear un espai d’intercanvi comú entre gent molt diversa, per tal de poder compartir coneixements i opinions, per acabar formant part activa del lloc on vivim.

  Una forma diferent de mantenir viva la nostra llengua.

 13. OPTIMOT

  L’Optimot serveix per resoldre les consultes lingüístiques per mitjà del
  cercador que ofereix. S’escriuen dintre del quadre de text les paraules que
  millor descriguin la consulta que volem fer.
  Jo l’he trobat particularment molt interessant, perquè et dóna un munt
  d’informació diferent.
  1. Cliquem al botó “Cerca” i el cercador us mostrarà una llista de
  resultats.
  2. Per a cada resultat hi ha la informació següent:
  • El títol.
  • La font en què s’ha trobat.
  • L’àrea temàtica, en el cas dels resultats de lèxic especialitzat.
  • Un resum automàtic del detall del resultat.
  3. Si no en tens prou, també té la possibilitat de la recerca avançada i,
  si et dónes d’alta, t’envien un correu amb les possibles solucions al
  dubte lingüístic.
  El cercador de l’Optimot ofereix la possibilitat de millorar els resultats a
  partir de criteris de restricció de la cerca:
  Modalitats de cerca
  Bàsica / Frase exacta / Criteris / Castellà-català / Verbs
  conjugats
  Trobareu més informació sobre el funcionament
  de l’Optimot a : http://optimot.gencat.cat

 14. Dictats de català en línia

  http://www.gencat.cat/llengua/dictats.
  És un recurs per a fer dictats a casa amb l’ordinador i corregir-los un mateix. És una forma de millorar l’ortografia i el vocabulari, sense la pressió d’haver-los de fer a classe amb tothom. A més a més, podem veure on fallem normalment i posar-hi així més atenció.
  Per accedir-hi, només cal que seguiu aquest enllaç des del vostre navegador habitual: http://www.gencat.cat/llengua/dictats. Aquesta és una pàgina de recursos de la Generalitat de Catalunya on, a banda dels dictats, hi podeu trobar altres utilitats interessants.
  Els dictats en línia els pots escoltar directament des de la pròpia Web o bé te’ls pots descarregar al teu PC i escoltar-los després quan et vagi bé. També hi trobaràs un fitxer pdf amb la solució i fins i tot, t’indiquen les possibles variants amb els aspectes de puntuació. Anima’t i prova-ho!

 15. http://www.edu365.cat
  És una pàgina del departament d’ensenyament en què podem trobar diferents recursos de totes les assignatures que s’estudien a infantil, primària i secundaria (ja sigui l’ESO, Batxillerat o formació Professional). Aquesta pàgina és molt utilitzada, doncs, pel professorat als centres i ha estat elaborada per la Generalitat i el MEC.
  Els apartats que més ens poden interessar són:
  – Enllaços a enciclopèdies com vikipèdia, wikipedia, DIDAC, diccionaris multilingües, o conjugadors verbals en català, castellà i francès, Enciclopèdia Catalana, diccionari de sinònims de català i castellà (Avui), DIEC2, traductor Opentrad
  – Mapes i jocs interactius per aprendre geografia de Catalunya (rius, comarques, etc), mapes per localitzar poblacions, etc.
  – Jocs d’aventura, simulació, estratègia, etc.
  – Però l’activitat més interessant la trobem si entrem a ESO i després anem a Llengua Catalana: una activitat que es diu “Muds de mots”. Aquí podem fer activitats de frases fetes, identificació de dialectes o registres, exercicis de sinònims, antònims, hiperònims, polisèmia, adequació i precisió, etc.

 16. Sinònims

  Es tracta d’una manera molt fàcil i àgil de trobar sinònims quan estem treballant en un document word. És tan senzill com marcar com a bloc la paraula a la qual volem trobar un sinònim adient i, prement el botó dret, ens oferirà diverses opcions. Només ens queda escollir un dels sinònims que ens indica o bé anar a Tesaurus. Amb aquesta opció se’ns desplegaran diverses alternatives. Altres pàgines:

  http://www.diccionaris.cat/index.php

  http://www.naciodigital.cat/diccionari/sinonims

 17. LLETRA.UOC.EDU
   
  Els amants de la literatura catalana i de la seva història tenen en http://lletra.uoc.edu/
  un instrument molt útil on poden trobar amb facilitat la gran majoria d’autors de la literatura catalana i gran part de les seves obres. La distribució de la pàgina és molt senzilla i ordenada: pots cercar pel nom de l’autor o pel títol de la seva obra, i un cop allà, s’hi troben uns continguts molt acurats sobre l’escriptor i les seves obres literàries, així com petits textos i comentaris sobre l’obra en qüestió. També són molt interessants els diversos enllaços, principalment els d’història de la literatura; n’hi ha un, per exemple, sobre les rutes de l’exili dels escriptors catalans que és realment molt interessant. Ara bé, s’ha d’anar amb compte amb la navegació per aquesta pàgina, perquè conté tanta informació, que es corre el perill clàssic de la dispersió del navegant d’Internet.
   

 18. Dictats en línia

  El recurs informàtic que jo us presento són els dictats en línia de nivell superior, els quals trobareu al següent enllaç:
  http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba67cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=ebadf9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ebadf9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

  A mi personalment els dictats no m’agraden ni m’emocionen, però cal reconèixer que són útils per a comprovar el nostre coneixement ortogràfic  i les nostres estratègies a l’hora d’escriure paraules que no acostumem a utilitzar, així com d’escriure paraules que se senten per primera vegada (escriptura a partir de la fonètica); a més, cal encertar la puntuació correcta, aspecte que sovint fallem més que l’ortografia.

 19. Refranys i frases fetes
  Sobre aquest tema a Internet no hi he trobat cap pàgina oficial, només contribucions d’alguns internautes interessats a donar a conèixer el seu idioma com en Victor Pàmies autor d’aquesta pàgina: http://refranyer.blogspot.com/
  En aquest blog trobes els refranys i les seves possibles variants, així com la seva equivalència al castellà i una petita explicació. Per trobar un refrany concret es pot utilitzar l’índex que hi ha a la part superior esquerra.
  Aquest mateix autor té altres blogs que segueixen més o menys la mateixa estructura (podeu trobar els enllaços en el cantó dret de la pàgina) i que també són força interessants.

 20. Hola a tots!!!!

  Ja tenim el nou curs a sobre!!!

  Tenim una nova escola amb nous mobles, amb noves aules…amb tots el avanços els quals ens van fer pagar amb el diners dels estudiants i es clar sense avisar ni informar de res.

  Aquest any també ens han fet pagar els 30 euros per a l’assosiació d’estudiants, espero que aquest diners siguin per això, vull dir per activitats per l’idioma que estiguem estudiant.

  Fins aviat.

  • L’any que ve hem de tenir en compte aquesta diada i també celebrar-la a l’escola. Buscarem un espai per al poema en 20 llengües.

 21. Hem sembla molt be que aviseu dels errors lingüistics, però si no hi ha correcció, a qui ajuda aquest portal “d’escriptura”?

  • L’observació que fas és molt comprensible i ens hauria agradat poder-te donar satisfacció. Has de saber, però, que aquest portal neix com un estímul per a practicar l’expressió escrita, bàsicament la fluïdesa. El portal neix dins el Departament de Català per a no catalanoparlants com una resposta voluntarista al fet que els nostres alumnes es planyen de no trobar tantes ocasions com voldrien per a expressar-se en català: malauradament, massa sovint la gent se’ls adreça en castellà i els escriu en castellà, de manera que els seus esforços per a practicar el català se’n van en orris…

   Justament per augmentar la interacció amb ells hem estès el portal als gairebé dos mil alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell i a totes les persones que s’hi vulguin afegir. Tothom hi és convidat a escriure-hi, de la mateixa manera que convidem tothom a utilitzar oralment el català sempre i arreu. Escrivint s’aprèn a escriure, no en dubtem! A més a més, a hores d’ara, el portal ja està servint perquè els alumnes dels diferents idiomes es posin en contacte, debatin, es facin recomanacions, etc.

   Escrivint al portal posem en pràctica el que ja sabem, que és més que no creiem si escrivim esforçant-nos-hi una mica, parant-hi atenció. La correcció requereix un altre tractament, més personalitzat, més acadèmic, més sistemàtic. La treballem a classe de català. Estaria bé que poguéssim estendre aquest esforç a tot el que es diu al portal, però el nostre temps i les nostres energies no són il•limitades. De tota manera, el Departament de Català, que és unipersonal –no ho oblidem-, rep amb molt de gust tothom que s’hi adreça.

   Jaume Macià i Guilà
   Cap del Departament de Català
   EOI Sabadell

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s